Og så...milevis av ingenting - And then,the open road for miles and miles :)